Bijenkomst

  • 28/11/2002
Zie ook:

Aanwezigheid bij de bijeenkomst van de Interparlementaire Werkgroep Vierde Wereld, in de Senaat te Brussel.