Bezoek

  • 26/10/2007
Zie ook:

In het kader van de projecten gesteund door de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE) brengt de Prinses een bezoek aan de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken.
De Prinses is Erevoorzitster en Bestuurder van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth.
Ze bezoekt de onderzoeksgroepen van vorsers Prof. Vincent Timmerman en Prof. Peter De Jonghe over Perifere Neuropathieën en Neurogenetica, VIB Department Moleculaire Genetica, Instituut Born Bunge, van de Universiteit van Antwerpen.