Bezoek

  • 07/12/2005
Zie ook:

Bezoek aan het Instituut voor Levende Talen van de ?Université Catholique de Louvain? voor een onderhoud met studenten uit de vier wereldhoeken. De leerlingen willen de taal op een ander manier ontdekken dan deze opgelegd in de handleidingen en stellen daarom voor de taal en haar cultuur op meervoudige wijze te benaderen in het kader ?België begrijpen?.