Bezoek

  • 19/07/2005
Zie ook:

Bezoek in Oostkamp aan het ontmoetingshuis ? ?t Gezelletje?, een huis met een lage drempel dat volledig steunt op inzet van talrijke vrijwilligers.