Bezoek

  • 31/05/2005
Zie ook:

In het kader van de activiteiten georganiseerd door IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises), bezoek aan het opleidingscentrum voor alternerend leren te Charleroi alsook aan FormatPME in het Wetenschappelijk Park Créalys te Gembloux.