Bezoek

  • 15/06/2004
Zie ook:

Bezoek aan de NV FOMECO te Zwevegem. Deze onderneming, die gespecialiseerd is in plaat- en buisbewerking, ontvangt het jaarlijks certificaat van het Charter Zuid-West-Vlaanderen, voor haar inzet inzake milieubeheer
De Prins woont te Kortrijk de academische zitting bij waarbij de certificaten 2004 van het West-Vlaams Milieucharter overhandigd worden in aanwezigheid van de talrijke ondernemingen die eraan deelnamen.