Bezoek

  • 08/10/2002
Zie ook:

Werkvergadering in de Universiteit Luik (Ulg), over projecten met humanitaire weerklank en ontwikkelingssamenwerking. Deze werkvergadering wordt gevolgd door een Academische Zitting. Na deze zitting, inhuldiging door Prinses Astridvan de bus `Sex`Etera, een informatieve reisweg over het affectieve en seksuele leven`, bestemd voor jongeren. Dit is een initiatief van de Provincie Luik en het Luikse Centrum ter bevordering van de gezondheid.