Bezoek

  • 12/06/2005 - 18/06/2005
Zie ook:
Reis naar Sri Lanka en Thaïland.
Belga

Prinses Astrid begeeft zich, samen met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, naar Sri Lanka en Thailand.
Het hoofddoel van het bezoek bestaat er in zich een klaar beeld te vormen van de inspanningen die geleverd worden voor de wederopbouw van de gebieden, die zes maanden geleden door de Tsunami-ramp getroffen werden.
Naast contacten met de autoriteiten van deze landen, besteedt de Prinses bijzondere aandacht aan de inspanningen die door het Rode Kruis in het algemeen en het Rode Kruis van België in het bijzonder in deze regio geleverd worden. Zij brengt tevens een bezoek aan enkele wederopbouwprojecten, die door andere organisaties worden opgezet.