Bezoek

  • 18/04/2005 - 21/04/2005
Bezoek aan Washington.
Belga

Bezoek aan Washington. De Prinsen nemen deel aan een conferentie die de diplomatieke, consulaire en economische agenten van ons land in de Verenigde Staten bijeenbrengt. Zij wonen verder een werkvergadering op de Wereldbank. Prins Filip neemt eveneens deel aan een vergadering van de Raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting-VSA, evenals aan een herdenkingsceremonie ter ere van de 60ste verjaardag van de Bevrijding. Prinses Mathilde neemt het woord op een forum microcredieten aan de Georgetown University en zal een bezoek brengen aan de Universiteit Gallaudet voor dove en slechthorende studenten.