Benoemingen

  • 22/07/2013 - 28/07/2013
Zie ook:
Thema:

HUIS VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

De Persdienst van het Koninklijke Paleis informeert dat de Koning op 22 juli 2013 volgende medewerkers heeft benoemd :

De heer Pierre Cartuyvels, voorheen Adviseur bij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, is benoemd tot Adjunct-Kabinetschef en Diplomatiek Adviseur van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-generaal Noël De Bruyne, voorheen Hoofd van het Huis der Hertogen van Brabant, is benoemd tot Intendant van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning.

Mevrouw Machteld Fostier, voorheen Adviseur van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, is benoemd tot Secretaris van Hare Majesteit de Koningin.

Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Alain Gerardy, voorheen Adviseur bij het Huis der Hertogen van Brabant, is benoemd tot Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De heer Hubert Roisin, voorheen Secretaris van Hare Majesteit Koningin Paola, is benoemd tot Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Baron (Frans) van Daele, Ere-Ambassadeur, is benoemd tot Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning.

 

Volgende medewerkers die ook deel zullen uitmaken van het Huis van de Koning worden in de komende weken benoemd:

De heer Pierre-Emmanuel De Bauw wordt benoemd tot Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis. (01 augustus 2013)

De heer Philippe Kridelka wordt benoemd tot Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. (26 augustus 2013)

Mevrouw Geneviève Renaux wordt benoemd tot Economisch Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Mevrouw Rafike Yilmaz wordt benoemd tot Adjunct-Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis. (03 september 2013)

 

Voorts blijven volgende medewerkers in functie:

Mevrouw Chantal Cooreman, Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De heer Yves Costers, Adjunct-Kabinetschef en Juridisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning.

Generaal Jef Van den put, Hoofd van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Viceadmiraal Pierre Warnauts, Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

 

Het Huis der Hertogen van Brabant wordt ontbonden tot wanneer het bij meerderjarigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, terug wordt geactiveerd.