Benoemingen

  • 01/10/2009
Zie ook:
Thema:
Plaats:

De Koning heeft Luitenant-kolonel SBH Georges Roman aangesteld om vanaf 1 oktober 2009 de functie van Commandant van de Koninklijke Paleizen uit te oefenen.
Hij volgt Kolonel b.d. Robert Vandezande op, die op dezelfde datum benoemd wordt tot Directeur van de Logistiek der Koninklijke Paleizen.
Luitenant-kolonel SBH Georges ROMAN is op 23 augustus 1961 geboren. Na zijn vorming op de Koninklijke Militaire School wordt hij officier bij de paracommando?s en bekleedt hij verschillende commando- en onderrichtfuncties bij het 1ste Bataljon Parachutisten, het Trainingscentrum voor Commandos, het 2de Bataljon Commando, de Infanterieschool en de Koninklijke Militaire School. Hij heeft aan vier operaties in Afrika deelgenomen.
Hij heeft ook op de Defensiestaf en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie als stafofficier gediend.
Hij wordt in december 2004 tot Luitenant-kolonel benoemd en is, van 2007 tot 2009, Korpscommandant van het Bataljon Leerling-Officieren en Hoofdonderrichter van de Koninklijke Militaire School geweest.