Benoeming als Voorzitter van het Belgische Rode Kruis

  • 26/03/1994
Zie ook:
Thema:

(Tweetalige tekst - Nederlands en Frans)

Men heeft me voorgedragen om de functie van nationale voorzitter van het Belgische Rode Kruis te bekleden. Dit is voor mij een grote eer. Zo ervaar ik dat.

Ik dank de nationale raad en de raden van de gemeenschappen voor het vertrouwen dat ze in me stellen.

Het Rode Kruis is een beweging die mij niet vreemd is. Het zal u dan ook niet verbazen dat er in onze familiekring dikwijls over gesproken werd.

Met geestdrift en met grote belangstelling aanvaard ik graag deze belangrijke taak.

J`ai toujours été attirée par les professions qui contribuent à alléger la souffrance des hommes.

Comme mon père vient de le rappeler, la vocation de la Croix Rouge consiste précisément à prévenir la souffrance et à aider les victimes lors des catastrophes.

Cet idéal de la Croix Rouge est également le mien.

Avec les deux présidents communautaires, les quelque deux mille permanents et les vingt mille volontaires qui constituent la Croix Rouge de Belgique, je suis sûre que nous formerons une excellente équipe pour accomplir cette tâche avec enthousiasme, compétence et générosité.

D`avance, merci à tous.
Vooraf hartelijke dank.