Benoeming

  • 01/05/2002
Zie ook:
Thema:

Luitenant-ter-zee eerste klasse Hans HUYGENS verlaat zijn functies van Ordonnansofficier van de Koning.
Benoeming door de Koning van Luitenant-ter-zee Lieven GOUSSAERT om hem op te volgen.