Benoeming

  • 27/08/2008
Zie ook:
Thema:
Plaats:

De Koning heeft Majoor van het Vliegwezen Stafbrevethouder Alain GERARDY tot Attaché benoemd bij het Huis van de Hertogen van Brabant op 27 augustus 2008.