Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën

  • 07/06/2005
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Dames en Heren,

Tussen China en België bestaan er aloude en zeer talrijke banden. Met dit bezoek willen wij niet alleen de voortreffelijkheid van onze actuele politieke en economische betrekkingen vieren, maar die banden ook verder ontwikkelen zowel op cultureel als op universitair en wetenschappelijk vlak. Daarom hebben rectoren van onze universiteiten, eminente wetenschappers in verschillende disciplines, sinologen en culturele experts zich bij onze delegatie gevoegd.

Onze wetenschappelijke en culturele betrekkingen gaan trouwens terug tot in de 17de eeuw, toen China pioniers van bij ons, zoals Ferdinand Verbiest en Antoine Thomas, wist aan te trekken.

Vandaag heeft China de ambitie om een ware kenniseconomie te worden. Chinese studenten en studentinnen worden onder de ijverigste en de best presterende van onze universiteiten en hogescholen gerekend.
Maar ook veel Belgische studenten gaan Chinees studeren en lessen volgen in de sinologie. China heeft altijd tot de verbeelding van de bezoekers gesproken door zijn aloude beschaving en door zijn talrijke bijdragen tot zowel de wetenschap als de filosofie en zulks gedurende nagenoeg 40 eeuwen cultuurleven.
Nu al werken Belgische en Chinese wetenschappers nauw samen in vele disciplines: geneeskunde, klimatologie, ruimtevaart, kernenergie, fysica, veeartsenijkunde, biologie, transport en zo meer?
Er bestaat dus een heel gunstige context die intensere relaties in de hand werkt en ik ben dan ook benieuwd naar de conclusies te luisteren van de gemengde Belgisch-Chinese werkgroepen.