Audiëntie

  • 12/03/2014
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Hendrik BOGAERT,

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.