Audiëntie

  • 24/06/2013
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Thierry GIET

voor zijn eedaflegging als nieuwe Rechter bij het Grondwettelijk Hof,

in aanwezigheid van de Voorzitters van het Grondwettelijk Hof Dhh. Jean SPREUTELS en Marc BOSSUYT en van de Eerste minister.