Armoedebestrijding en gelijke kansenrecht

  • 05/11/2008
Zie ook:

In het kader van armoedebestrijding en gelijke kansenrecht brengt Prinses Astrid een bezoek te Antwerpen aan de sociale projecten van de vzw Bond zonder Naam, het OCMW en het Sociaal Centrum Vondel.