Armoedebestrijding

  • 28/04/2010
Zie ook:

Prinses Astrid brengt op het einde van de namiddag een bezoek aan de organisatie Levanto te Antwerpen. Vervolgens opent ze officieel, in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, de fototentoonstelling "Wereldbeeld" met betrekking tot de activiteiten van Levanto. Levanto, gegroeid uit de Buurtontwikkelingsmaatschappij en Vitamine W., ontwikkelt vernieuwende buurtprojecten en stimuleert mensen met minder kansen om hun mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen en dusdanig hun kansen te verhogen om werk te vinden en te houden. 

De Prinses brengt daarna een bezoek aan een laureaat van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2009, het Wijkgezondheidscentrum 't Spoor te Borgerhout. 't Spoor zorgt voor een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg op wijkniveau.

Tijdens deze bezoeken is Prinses Astrid vergezeld van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.