Antipersoonsmijnen

  • 16/09/2002
Zie ook:

Openingszitting van de vierde Verdragspartijenconferentie op het verbond van aanwending, opslag, productie en overdracht van antipersoonsmijnen en op hun vernietiging, in Genève. Prinses Astrid neemt er, als eregast, het woord.