Alfabetiseringsproject

  • 15/05/2009
Zie ook:
Thema:

Prinses Mathilde brengt in Kortrijk een bezoek aan het alfabetiseringsproject "Onderwijsopbouwwerk Stad Kortrijk" dat wordt uitgevoerd samen met de basisschool 't Fort. Dit Gelijke Onderwijskansenproject richt zich naar kleuters en hun ouders : het stimuleert de taalontwikkeling van kleuters enerzijds en ondersteunt de betrokkenheid van de ouders in de school anderzijds.
De Prinses steunt alfabetiseringsprojecten die zowel ouders als kinderen van kwetsbare gezinnen betrekken en dit in samenwerking met de scholen.