Adellijke gunsten - Eretekens

  • 19/11/2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen de personaliteiten aan wie bij Koninklijke Besluiten van 13 juli 2012 een adellijke gunst werd verleend en aan wie een ereteken bij Koninklijke Besluiten van 13 juli 2012 in het kader van het besluit van 10 februari 2003 werd verleend. Deze receptie vond plaats op het Paleis te Brussel.