Adelbrieven

  • 16/11/2010
Zie ook:

De Koning ontving de personaliteiten die het onderwerp uitmaakten van een adellijke gunst in 2009 en die de procedure van het Lichten van de Adelbrieven tot een goed einde brachten.