Academische zitting

  • 22/11/2007
Zie ook:

Academische zitting voor het 150 jarig bestaan van het Koninklijke Belgisch Zeemanscollege (KBZ), n de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen.
Het KBZ is een beroepsvereniging van Belgische koopvaardijkapiteins en -officieren van zowel de departementen dek als machine. De vereniging werd in 1857 opgericht en heeft sindsdien ononderbroken bestaan. Sinds 1909 geeft het Zeemanscollege het nautisch maandblad Nautilus uit waarvan de publicatie enkel tijdens beide wereldoorlogen werd onderbroken.
Van bij het ontstaan heeft het KBZ steeds geijverd voor betere carrièrekansen van Belgische officieren in de koopvaardij en in leidinggevende functies aan wal. Andere grote bekommernis van het KBZ is het opleidingsniveau van jonge officieren.
Andere items waarvoor het KBZ zich intensief inzet zijn o.a. : veiligheid op zee, de zorg voor het mariene milieu, en wereldwijd respect voor de functie van koopvaardijkapitein en ?officier.