Staatsbezoek aan China (20-27/06/2015)

 

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bedanken hartelijk alle deelnemers aan het recente Staatsbezoek aan de Volksrepubliek China alsook diegenen die hebben bijgedragen tot de perfecte organisatie ervan. Hun bedanking gaat in het bijzonder naar de teams van de Belgische Ambassade te Beijing, de Belgische Consulaten-generaal te Shanghai en Guangzhou, FOD Buitenlandse Zaken, de drie Gewesten en het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Zij willen ook de bedrijven en universiteiten bedanken die door hun aanwezigheid een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot de ontwikkeling van goede betrekkingen met China.


Recente openbare activiteiten