Discours du Prince Philippe - Prix Belgodyssée 2011

  • 21/12/2011
Voir aussi :

Dames en Heren,

Zes jaar geleden vingen we met het Fonds dit avontuur aan, niet zeker van waar het ons zou brengen. Jaar na jaar kende BELGODYSSEE evenwel meer succes. Het concept werd elk jaar creatief verfijnd. Meer en meer jongeren stelden zich kandidaat, tot op vandaag zo'n vierhonderdvijftig. Er werd ingespeeld op de actualiteit. De uitdaging werd cross-mediaal. Meer en meer raakte het project bekend bij universiteiten en hogescholen die een richting journalistiek aanbieden. Met het afronden van editie "zeven" kregen intussen honderd en twaalf studenten of jonge afgestudeerden in de journalistiek de kans een eerste professionele ervaring op te doen. Maar nog meer dan dat, konden ze met een anderstalige collega samen op ontdekking gaan, en in teamverband een project tot een goed einde brengen. Acht op tien laureaten lieten weten dat hun deelname een belangrijke impact heeft gehad voor het opstarten van hun loopbaan. Enkelen onder hen horen we dagelijks op de radio, anderen werken in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Sévérine Dieudonné, laureate in 2006 voor de beste samenwerking. Zij werkt voor BBC World Services. Belgodyssee is aldus degelijk verankerd in de academische en de mediawereld, en hielp intussen ook duurzame vriendschappen ontstaan. We kunnen echt spreken van een successtory en ik verheug me daar over.

Voor deze volgehouden inspanning, en de creativiteit en durf waarmee elke editie weer anders werd, wil ik een oprecht woord van dank uitspreken. Dank aan alle structurele partners en de Kanselarij van de Eerste Minister voor hun steun in het ter beschikking stellen van mensen, technologische know how, fondsen, en prijzen. Dank ook aan Adrien Joveneau en Kathy Lindekens en hun teams, en aan de medewerkers van het Fonds dat mijn naam draagt. Uw onvermoeibare inzet en uw geloof in het project en in onze jeugd werken aanstekelijk. Een speciaal woord van dank gaat naar de pedagogische begeleiders van onze jongeren, die het hen mogelijk maken om deel te nemen, en naar de ouders van de laureaten. Ook dank aan de "bekende landgenoten" uit verschillende disciplines, die dit jaar bereid werden gevonden om hun medewerking te verlenen. Tot slot, dank aan de laureaten van de voorbije edities om vandaag opnieuw trouw op post zijn.

Beste laureaten van Belgodyssee 2011,

Vandaag is het uw dag. Ook al gaan slechts enkelen onder u straks met een echte "prijs" naar huis, toch benadruk ik dat u alle zestien bijzonder fier kunt zijn op uw deelname en het gerealiseerde werk in woord, beeld en klank. Er zijn geen verliezers, er zijn alleen zestien laureaten. Daarom ook ontving u allen het diploma. Wees trots op uw deelname, op uw durf, uw inzet, en uw openheid naar de andere taalgemeenschap. Laat u er verder door leiden in de loopbaan die voor u ligt, en in uw relatie tot allen die uw pad zullen kruisen. Ook dit jaar las ik bij herhaling de vaststelling dat we elkaar in dit land te weinig kennen. Sinds meer dan tien jaar werken we hier met het Fonds aan. Meerdere tienduizenden landgenoten konden elkaar via de verschillende projecten ontmoeten, en we zullen hier onvermoeibaar mee doorgaan in de toekomst. U nam die uitdaging op, en werd aldus, zoals Elisabeth Ackaert het verwoordde, "grensuitvegers".... Proficiat daarvoor!

Ieder jaar leg ik de nadruk op twee thema's die me zeer nauw aan het hart liggen. Ook voor u, kersverse laureaten, wil ik ze kort herhalen, en ze ter overweging meegeven.

Het belang van de meertaligheid: Kennis van de eigen landstalen en minstens één andere taal is een niet onbereikbaar doel. Het laat aan een individu toe op verkenning te gaan bij andere taalgemeenschappen en naar andere landen, om andere culturen te ontdekken, om anderstalige literatuur te lezen, om met mensen te praten, hen te leren kennen, waarderen en respecteren. Enkel zo worden cliché's doorbroken. Meertaligheid verrijkt ons als mens, en als samenleving. Gebruik dus uw opgebouwde kennis, maar ook uw talenten en zelfs uw vrije tijd om deze uitdaging aan te gaan.

Le second thème sur lequel il me plaît de revenir est celui de la responsabilité. Celles et ceux d'entre vous qui travailleront dans le cadre des médias écrits ou audiovisuels réalisent qu'ils contribuent à créer une image de notre société et de l'être humain. Ils savent qu'ils n'ont pas seulement la tâche d'informer, mais également de commenter, de manière correcte et libre de préjugés. Ce n'est que de cette manière que le citoyen est réellement en mesure de se former une opinion. C'est en orientant votre travail de cette façon que vous contribuerez à une société tolérante, humaine et respectueuse. Il y a quelques années, un journaliste chevronné, interrogé sur ce sujet par un Tintin-reporter, répondait ceci : Je cite : « Il est extrêmement important de faire ce métier honnêtement, objectivement, convenablement ; de ne pas se laisser emporter par ses passions, ses envies ou ses idéologies. Que les jeunes apprennent à recouper les infos reçues pour s'assurer que tout ce qui passe sur antenne soit correct ! ». Fin de citation.

Le plurilinguisme et le sens de la responsabilité, voilà les deux thèmes de réflexion que je souhaitais vous soumettre aujourd'hui.

Comme je l'ai déjà dit, chaque année je suis surpris par la créativité avec laquelle un accent nouveau est proposé aux candidats. Depuis le début du projet, nous réfléchissons également à une formule qui permette au groupe toujours plus important de lauréats de former un réseau et de maintenir le contact entre eux. Lors de la dernière réunion du comité de gestion du Fonds, j'ai été très heureux d'apprendre que l'idée était lancée d'organiser l'été prochain, pour la première fois, une « masterclass » Belgodyssée. Cette idée me paraît magnifique et je suis impatient de la voir se réaliser.

Chers lauréats,

Épanouissez-vous et devenez des professionnels compétents, mais surtout des femmes et des hommes respectueux, ouverts et capables d'apprécier les complémentarités entre les êtres humains et entre les cultures.

À tous, je souhaite une heureuse fête de Noël, une agréable fin d'année et un bon départ pour 2012. Je vous remercie.