Visite

  • 15/02/2006
Voir aussi :
Bezoek in Heverlee aan het Centrum voor nanowetenschappen en nanotechnologie van de KULeuven, en aan het IMEC, het Interuniversitair Micro-electronica Centrum.
Belga

Visite à Heverlee au "Centrum voor nanowetenschappen en nanotechnologie" de la "KULeuven". Ensuite, le Roi se rend chez IMEC, Interuniversitair Micro-electronica Centrum, où il visite les installations, après une réunion de travail.