Prix Oswald

  • 24/09/2004
Voir aussi :
Academische zitting in het Provinciehuis te Leuven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de "Federatie Pleegzorg in Vlaanderen". De Prinses reikt de "Oswaldprijs" uit, een vijfjaarlijkse prijs die voor het eerst zal worden toegekend aan een initiatief, persoon of project dat/die de voorbije vijfentwintig jaar verdienstelijk is geweest voor de pleegzorg in Vlaanderen.
Belga

Séance académique à la Maison Provinciale à Louvain, à l'occasion du 25ème anniversaire de la fédération "Accueil familial en Flandre". La Princesse remettra le "Prix Oswald", un prix quinquennal qui est attribué pour la première fois à une initiative, une personne ou un projet méritant durant les 25 dernières années dans le secteur de l'accueil en famille en Flandre.